BEGIN ORGANISATIE MEDIATION TRAINING 100% INDIA CONTACT EIND
Training & Workshops

Tineke Otter
06 142 042 46
t.otter@in-z.nl

TRAINING

TRAINING DIE UITGAAT VAN MOGELIJKHEDEN?
UIT DE PRAKTIJK EN UIT HET HART?
NADENKEN EN ERVAREN ?


in mijn verschillende werkzaamheden heb ik meerdere trainingen en cursussen ontwikkeld :
- Barometer
- Het oordeel
- Karabiner
- Pijpleiding
- Bouwwerk
- Maatpak
- Leergang Wijkinzicht

DE BAROMETER

Ondersteuning en activering woonadviseurs Zodra maatschappelijke organisaties als de gemeente, woningcorporatie en welzijnsorganisaties een meer klant-en doelgerichte koers vorm willen geven vergt dit vaak een andere invulling van visie, beleid en uitvoering. Deze koerswijziging wordt tegenwoordig ingezet om de organisatie meer als adviseur, dienend aan de burgers te laten zijn. Vaak wordt vergeten dat niet alleen procedures en processen hierop aangepast moeten worden, maar een nog veel belangrijker onderdeel is dat de bedrijfscultuur en het vertrouwen van medewerkers ook meegaan. Voor woonadviseurs betekent het dat ze met voldoende vertrouwen en kunde wijkvisies moeten kunnen aanpassen en de ontwikkelde plannen implementeren. Hoe kun je met een zo groot mogelijk effect de leefbaarheid verbeteren; de talenten van bewoners ontdekken; hoe faciliteer je actieve buurtparticipatie en zorg je dat wijkvisies gedragen en integraal geimplementeerd worden.

HET OORDEEL

In de workshop “het oordeel” wordt direct, simpel en soms schokkend helder wat de invloed van cultuur is. De medewerkers zijn voor 1 dag rechter. Zij moeten besluiten wat te doen met een waar gebeurde schokkende rechtzaak. Ze leren over waarden en normen die voor hen zelf gelden en zien hoe deze verschilt met anderen. Aan de hand van “dit spel” wordt helder wat cultuur is, wat de invloed van cultuur is en hoe dit de samenwerking beinvloedt.

 

LOGO'S TRAINING & WORKSHOPS

Anders Denken -  Anders Doen