“Conflicten – Samen oplossen met rust en focus”

Hebt u een conflict met iemand, of met een organisatie en komt u er zelf niet uit?

Met een mediator gaat u op zoek naar een oplossing waar u allen tevreden over bent.
Met mediation vaardigheden doorbreekt een mediator de spanning en zorgt ervoor dat de ander oprecht naar je luistert.

Er samen op een respectvolle manier uit komen. Luisteren zonder oordeel. Onderzoekend tot de kern boven water komt. Verbindend communiceren. Dat zijn de kernbegrippen die je terug ziet in mijn aanpak.

De stappen om het conflict op te lossen
1. Kennismaking en opdrachtbevestiging
2. Locatiebepaling, kantoor in-z of neutrale plek elders
3. Afzonderlijke intakegesprekken
4. Gezamenlijke bemiddelingsgesprekken (gemiddeld 3 – 5)
– terugkijken: wat ging goed – wat ging er mis
– vooruitkijken: wat is belangrijk, wenselijk
– oplossen: afspraken maken
5. Slotsessie: de oplossingen worden in een overeenkomst vastgelegd.
U tekent hiervoor zodat u verder kunt met uw toekomst.

Een mediator zorgt dat je elkaar beter begrijpt en tot heldere afspraken komt.

Soorten conflicten

Mediation in Strafzaken, bijvoorbeeld als er aangifte is gedaan.

Als je ongewild onderdeel bent van een conflict, kom je eigenlijk pas weer tot rust als je zelf weer grip hebt op de zaak. Hoe spannend het ook lijkt.

Bent u slachtoffer, verdachte of dader? Zit u met vragen over hoe het toch heeft kunnen gebeuren? Wilt u delen wat het met je heeft gedaan? Wil je excuses maken?  

lees meer

Bij mediation in strafzaken onderzoekt de mediator eerst of de veroorzaker bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor de (immateriële) schade die er is opgelopen. De ervaring leert dat een gesprek met de veroorzaker tot echt herstel kan leiden. De eerste gesprekken tussen aangevers en verdachten heb ik mede opgezet bij justitie. De meeste mensen vinden het ongelooflijk spannend om in gesprek te gaan, en dat snap ik heel goed. En toch heb ik nog niet meegemaakt dat iemand er spijt van heeft gehad. In gesprek komen kan op verschillende manieren, bel of mail geheel vrijblijvend en we verkennen samen of mediation iets voor U is.

Op de website van de ‘Raad van de Rechtspraak’ vind je meer informatie over Mediation in Strafzaken.
In onderstaande video wordt het ook goed uitgelegd.Of lees deze folder van de MfN over Mediation bij Strafzaken

inklappen

Conflicten op het werk, met de werkgever of in de boardroom

Heb je een arbeidsconflict?  Is de werksfeer verpest, of botert het niet zo met de nieuwe leidinggevende. Word je gepest, voel je je niet gewaardeerd en ben je er misschien letterlijk ziek van? Adviseert de bedrijfsarts om in arbeidsmediation te gaan? Zijn er verschillende verwachtingen bij het bestuur, de raad van Toezicht of met de OR?  

lees meer

Ieder heeft zo zijn eigen opvattingen en overtuigingen. Daar waar je samenwerkt kan dit tot spanningen leiden. Ik ben een erkende arbeidsmediator en heb meerdere soorten arbeidsconflicten over ziekte, ontslag, samenwerking of bedrijfsongevallen begeleid. Voordat ik mediator werd heb ik als organisatiedeskundige veel organisatievraagstukken helpen oplossen. Zowel bij fusies, bestuursconflicten als vastgelopen projecten. Bel of mail geheel vrijblijvend en we verkennen samen of mediation iets voor U is. Kijk ook op de website van de wAM een Werkwijzer voor ArbeidsMediation, vind hier meer en uitgebreide informatie.

inklappen

Conflicten op school, in de buurt, met de overheid of andere instantie

Er zijn zoveel plekken waar conflicten kunnen ontstaan. Op school in de buurt of met een instantie. Ben je professional en biedt hulp of heb je juist hulp nodig? Het kanmaar zo dat iemand je kwetst, of je wordt gepest of iemand begrijpt je verkeerd. Onenigheid of boosheid kan maar zo escaleren in een ruzie of conflict. Je vindt dat je volledig in je recht staat en of je worstelt met de situatie. In veel conflicten gaat het om geschonden vertrouwen, miscommunicatie en uiteenlopende verwachtingen. Dat betekent dat er meer nodig is dan alleen de wet om het conflict op te lossen.

lees meer

Je zegt en doet misschien dingen wat het nog erger maakt en of je spijt van hebt.  Met ons huidig rechtstelsel kan de rechter alleen aan de hand van de wet oordelen over het gelijk van de partijen. Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen en rechtspreken is niet altijd rechtdoen of rechtvaardig. Zeker niet als het om partijen gaat die ook ná de eventuele uitspraak nog met elkaar te maken krijgen. Denk aan familie, nabestaanden, collega’s, zakelijke partners, cliënten, of buren. Mijn rol is U daar in te ondersteunen en om duidelijkheid te stimuleren. Wil je met professionele begeleiding en bemiddeling er graag eerst zelf uit zien te komen….. ? Kortom: minder procedures, meer oplossingen. Bel of mail geheel vrijblijvend en we verkennen samen of mediation iets voor U is.

inklappen

Bij vrijwel elke mediation is er zo’n magisch moment dat leidt tot ander inzicht en oplossingen waar je van tevoren niet aan had kunnen denken. Dat proces te begeleiden, zodat iedereen tevreden is, vind ik het allermooiste wat er is.

De kosten

Meestal worden de kosten gedeeld. Ik hanteer commerciële (150 euro per uur) en maatschappelijke tarieven (110 euro per uur). Vraag uw verzekering of deze de kosten vergoedt. Mediation in strafzaken zijn gratis als dit wordt ingezet via het mediationbureau van de rechtbank. Ik ben ingeschreven bij de Raad van Rechtsbijstand, die deze mediations vergoedt.

Ik ben ADR en MfN register- en rechtbankmediator. Zoek je ook rust en focus?
Bel gerust en geheel vrijblijvend om te verkennen of mediation iets voor u is.